Standarder vi bruker:

Bruksanvisning


Standarder Struktur Navigering Artikler Bilder

Standarder
På disse hjemmesidene brukes internett standard. Der hvor det ikke finnes noen standard er det innført nye. Disse blir brukt konsekvent overalt i disse hjemmesidene.

 • E-post
  Her brukes standard e-post adresser som post@skolesvømming.no, postmottak@skolesvømming.no og skolesvømming@skolesvømming.no. Det er den første som brukes som standard, men du kommer frem på alle internett adressene.

 • URL (Universal Reader Location)
  En internett adresse (e-post, ftp og www) skal være enkelt og ryddig slik at det lett kan gjengis og misforståelser unngås.
       I World Wide Web (hjemmesider på internett) brukes ikke www i adresser da dette er smør på flesk. Det brukes ikke koder, men enkle og logiske navn. I alle adresser benyttes det kun små bokstaver (internett standard). I Danmark er det standard å bytte ut æ med ae, ø med oe og å med aa. Dette er mest riktig, men adresser blir vanskligere å lese og blir mindre ryddig.  I Norge er det tradisjon for å bytte ut spesialtegn (æ, ø, å) med a, o, a. Dette er ryddigere og gjør det enkelt å lese/skrive adresser. F.eks.   http://skolesvomming.no/nyheter/20170608.html

 • Litteraturhenvisning
  På disse hjemmesidene brukes standarden International Standard Bibliographic Description (ISBD) slik anbefalt av International Federation of Library Associations and Institutions (ILFAI).
       Internasjonal standard boknummer (ISBN) og internasjonal standard serie nummer (ISSN) blir brukt i litteraturlister slik det er anbefalt av United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Disse er registrert som en internasjonal standard (ISO 2108 og ISO 3297) i den Internasjonale Organisasjonen for Standarisering i Geneve.
       Når en side blir uaktuell vil den ikke bli fjernet. Dette betyr at henvisninger til adresser (URL) på disse hjemmesidene vil være gyldige i flere 10-år fremover. Ofte publiserer offentlig forvaltning informasjon uten forfatter eller år. Da vil forfatteren være Anonym og årstall stå med ukjent eller ca. "tidspunkt".


Struktur
Det primære med sidene er at de skal være oversiktlige og at du til enhver tid vet hvor du er.:

 • Skjermstørrelse
  Skriftstørrelse, bilder og rammer er tilpasset gammel standard på skjermstørrelse (800 pikslers bredde og 600 pikslers høyde). Sidene gjengis riktig i 1024x768. I større format som 1280x1024 (kvadratisk) og 1600x1200 vil sidene bli noe forvrengt. Dersom dette skjer kan man justere størrelsen på nettleseren slik at den dekker ca. 1/3-1/4 av skjermen. Tekst og størrelser er tilpasset nettbrett.

 • Rammer
  Hjemmesidene er strukturert i rammer da dette er mer oversiktlig og ryddigere enn å strukturere i plakater som er vanligst idag. Hver ny side du åpner kommer i rammer. Dette gjelder alle indeks sidene og alle artikler/dokumenter. Artikler avsluttes med *.html som er adressen til indekssiden. Dersom du fjerner siste bokstaven (http://skolesvomming.no/nyheter/20170608.htm
  l) kommer du til selve artikkelen uten rammer.

 • Nye utgaver
  Dersom det er nødvendig med nye utgaver av artikler vil dette stå i referansen. Ved å klikke på 2. utg. kommer man tilbake til 1. utgave. Dette betyr at henvisninger til disse hjemmesidene vil ikke bli uaktuelt etter kort tid. Adressene (URL) vil være gyldige i flere 10-år fremover.

 • Pekere til artikler og dokumenter
  På disse hjemmesidene vil det være en del pekere til eksterne artikler og dokumenter. Offentlige myndigheter fjerner ofte disse etter en tid fra sine hjemmesider. Dette gjør også aviser etter flere år. Derfor blir disse sidene og dokumentene lagret som pdf. Når dette forsvinner fra opprinnelsesadressen, legger vi det ut på våre hjemmesider. På denne måten vil ikke gamle artikler og dokumenter gå tapt.


Navigering
Det primære med sidene er at de skal være oversiktlige og at du til enhver tid vet hvor du er. Det er derfor enkel lay-out.

 • Rammer
  Hjemmesidene er strukturert i rammer da dette er mer oversiktlig og ryddigere enn å strukturere i plakater som er vanligst idag. Hver ny side du åpner kommer i rammer. Dette gjelder alle indeks sidene og alle artikler/dokumenter. Artikler avsluttes med *.html som er adressen til indekssiden. Dersom du fjerner siste bokstav (*.htm) kommer du til selve artikkelen uten rammer. Ved søking fra søkesider som f.eks. Yahoo, msn, Google mm. vil referansene være til sider med rammer. Dermed vet du hvor du er og hvordan du skal navigere videre.

 • Navigering
  Hvite pekere uten understreking brukes i innholdsfortegnelser på indeks-sidene. Hovedmenyen står øverst og undermenyene står på venstre side. Dersom det i menyen er fet skrift peker det til indeks side. Vanlig skrift peker til en side/artikkel.

 • Pekere (linker)
  Lyseblå pekere peker til eksterne hjemmesider. Disse åpnes alltid i nytt bilde.
  Mørkeblå pekere peker til interne sider. Disse sidene kommer opp med rammer.
  Hvite pekere uten understreking brukes i innholdsfortegnelser på indeks-sidene. Dette for at det skal se penere ut. Fet skrift til index sider og vanlig skrift til artikler.
  Grønne pekere peker til interne sider med forklaringer. Dette kan være bilder med billedtekst, ordforklaringer el.l.
  Røde pekere er henvisning til sider som vil komme, men som ikke er ferdig ennå.


Artikler
Hensikten med sidene er å skaffe informasjon og gjøre det lett og enkelt å navigere frem til artikler.

 • Artikler blir aldri slettet
  Når en artikkel er skrevet vil den aldri bli slettet. Dette betyr at mange år senere vil det pekere (linker) til sidene fortsatt fungere. I tillegg vil henvisning til kilden være gyldig så lenge hjemmesidene eksisterer. Imidlertid vil pekere på skolesvømming.no kunne fjerne pekere til artikler som er endret, men sidens innhold og adresse vil forbli uforandret.

 • Endring av artikler
  Artikler kan bli endret dersom det er det kommer nye opplysninger. Dersom det føyes til informasjon vil dette stå under oppdatert. Dersom informasjon endres eller slettes vil det stå utg. 2, med en peker til utg. 1. Små dementeringer og rettelser vil kunne påføres i artikkelen.
  Feilen vil da bli farget rødt, mens det riktige blir grønt.

 • Bruk av kilder
  De fleste artiklene er ikke en objektiv henvisning til andre kilder som i aviser. Innholdet er skrevet av forfatteren og det er forfatterens tolkninger som ofte kommer til uttrykk. Tolkningene er basert på gjennomgang fra kildene (artikler, rapporter, bøker) eller direkte observeringer og erfaringer.  Dersom skriftlige kilder er brukt som basis vil dette være referert til på slutten av artikkelen.

 • Navn på personer
  På disse hjemmesidene brukes kun fornavn og etternavn. Mange navn er rotete og vanskeligere å huske. Siden 2010 har det blitt vanligere å bruke alle mellomnavn. Mange benytter nå også mellomnavn som etternavn som i Spania (jfr. Torbjørn Røe Isaksen bruker Røe som etternavn). For å gjøre det enkelt og ikke minst for lettere å huske benytter vi oss av kun ett fornavn og ett etternavn, så fremt det ikke benyttes todelt fornavn som passer sammen. For mer informasjon se Språkrådets Navn på personer.

 • Bruk av navn
  Stedsnavn som brukes i hjemmesidene er i samsvar med det folk i området bruker (grunneier, innbyggere). Her kan det være avvik fra de "offisielle" navnene som brukes av Statens kartverk eller vedtatt av politikere.
       Eksempel: Oslo & Akershus har til nylig ikke hatt noen egen benevnelse. De siste årene har N.R.K. kalt Oslo & Akershus for "Østlandet". Dette blir imidlertid like feil som Erna Solbergs regjeringspolitikk vedr. endring av regioner. Oslo betraktes som en del av Akershus da Oslo opprinnelig var en del av Aker kommune og Akershus (festning) ligger i Oslo. I tillegg ligger Oslo geografisk inne i Akershus. (Idag er Oslo verken kommune eller fylke da de ikke har kommunestyre eller fylkesting.)


Bilder
Alle bilder uten henvisning er tatt av Harald Gjerde (eller Leif Gjerde) og er rettighetsbeskyttet.

 • Ekstern bruk av bilder
  Alle bilder er rettighetsbeskyttet og kan derfor ikke publiseres andre steder. Bilder tatt av offentlige etater (NRK, skoleetaten, Departement mm.) er ikke rettighetsbeskyttet.

 • Bruk av bilder på skolesvømming.no
  Ved publisering av bilder på våre hjemmesider følges åndsverkloven. Da Norge ikke lenger er et selvstendig stat, men underlagt som terretorium i de Europeiske forente stater (EU) er vi også underlagt bl.a. GDPR (føderal lov). Publisering av nærbilder av personer som kan identifiseres gjøres kun etter samtykke fra personen/foreldre/skole.

 • Referanse til fotograf
  Rettighetene til bildene er tillagt fotograf og ikke årstall, bedrift, adresse, sted el.l. Det er også hvem som har tatt bildet som er det viktigste. Deretter når bildet ble tatt. Derfor er referanser til rettighetshaver tillagt fotografen og årstallet åndsverket ble skapt i parentes bak, f.eks. Harald Gjerde (2008). Dette er i samsvar med Bernkonvensjonen fra 1971.

 Oppdatert 15. desember 2019
Publisert 23. juli 2017


Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming
© skolesvømming.no