Aktuelt

Nyheter tar for seg artikler i dags- & fagpresse om svømmeopplæring og drukning

Offentlige nyheter omfatter kunngjøringer, gjeldende regler, veiledninger og høringer.

Reportasjer går i dybden, ofte med et kritisk og analyserende søkelys.

Utredninger omhandler spørreundersøkelser, kommunerevisjonen, Fylkesmannen og fagrapporter inkl. mesteroppgaver.

Arrangementer inneholder oversikt over seminarer, livredningskurs, livredningsprøver, instruktørkurs og etterutdanning.

Bokanmeldelse av lærebøker, fagrapporter, hjemmesider og videoklipp.

Hvert år holdes flere seminarer i både innland og utland som tar opp skolesvømming.