Informasjon til foreldre

Det er satt krav til svømmeundervisning. Dette gjelder både sikkerhet, opplæring og oppfølging. Som følge av manglende midler (økonomisk & personell) er svømmeundervisningen meget dårlig i mange skoler. Få timer, lærere uten kompetanse og manglende oppfølging av de som ikke kan svømme går igjen. Her vil du finne info om hvilke rettigheter elevene har samt krav foreldre kan stille til skolen.

Her finner dere også bakgrunnsinformasjon om pensum, sykdommer og kriterier for en god svømmelærer. Foreldrenes rolle før, under og etter svømmeundervisning er også viktig å få med seg.

Siste svømmetime er foreldre fra Grefsen skole med for å se hva elevene har lært.