Hvor skaffer jeg hjelp?

Hjelp (hva & hvordan) er avhengig av hvem som søker og hvor mye som skal gjøres selv.

Alt fra A til Å
Det enkleste, mest effektive og med størst pedagogisk utbytte er å engasjere noen til å gjøre alt fra A til Å, dvs. organisere, informere, undervise og rapportere. I Norge er det kun Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming som tilbyr denne tjenesten.

Organisasjoner og personer
Oversikt over de som tilbyr tjenester i skolesvømming.

Nettsider og litteratur
I skolesvømming.no finner du alt samlet. Men du finner ikke informasjon innen svømmefaglig pedagogikk da dette krever kurs & utdanning for å oppnå. Å lære dette på egenhånd krever mye selvstudier og arbeid. Oversiktene omhandler skolesvømming og svømmepedagogikk.

Å undervise uten svømmefaglig kunnskap og erfaring er meget utfordrende.