Innledning

Skolesvømming er utfordrende og krevende. Den legger stor beslag på økonomi, personell og tid. Disse sidene vil du få informasjon om hvordan å gjennomføre skolesvømming med høyest mulig kvalitet, minst bruk av penger & tid. Utfordringen er å inkludere de svakeste som ofte blir forbigått.

• Hva er skolesvømming (mål & utfordringer)
• Pedagogiske krav (juridiske)
• Krav til kartlegging (juridiske)
• Sikkerhetsmessige krav (juridiske)
• Hva bør være minimumskrav
  (tid, pensum, kompetanse)
• Hva er en god svømmelærer
Bruk av sidene

Det stilles stadig økende krav til kartlegging som resulterer i mindre tid til opplæring. Dette går på bekostning av de svakeste elevene. Her er 2 elever fra Bygdøy skole som gjennomfører kravet til svømmedyktighet.