Kompetansesenteret

Gjennom informasjon, veiledning, kurs og undervisning gir Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming (N.K.iS.S) med sin materielle og personlige spisskompetanse hjelp til kommuner, skoleledelse, lærere og instruktører.

• Visjon og mål
Kompetanse
• Vedtekter
Organisasjon
• Kontakt oss

Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming ble opprettet i 2019 som følge av manglende kvalitet og stort behov for hjelp i skolesvømming.