Kvalitetssikring - Kontroll - Ansvar

Med begrensede ressurser (tid, økonomisk, personell) er kvalitetssikring viktig. Effektivitet og kvalitet er derfor essensielt. Her finner du informasjon om hvordan kvalitetssikre pedagogisk innhold, personale og effektivitet (tid & økonomi). I tillegg hvordan gjennomføre kontroll av lærerens kompetanse, resultater (i.h.t. læreplanen) og sikkerhet.

♦ Innledning
♦ Ansvar
♦ Før oppstart av skolesvømming
♦ Pågående skolesvømming
♦ Etter perioden med skolesvømming

At lærere har tilstrekkelig kompetanse er det viktigste. Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming tilbyr hjelp i kvalitetssikring.