Standarder i svømmeopplæring

Lærerens kompetanse i sikkerehet
Å kun ta livredningsprøve (opphevet i 2020) er ikke nok for å ivareta sikkerheten. En rekke andre kunnskaper er nødvendige og er regulert i flere forskrifter.

Lærerens kompetanse i svømmefaglig didaktikk
Å undervise elevene krever svømmefaglig innsikt i fagdidaktikk. Kunnskapen kan tilegnes via selvstudie av litteratur eller kurs.

Innhold og organisering (pensum)
Hva bør elevene lære og hvilke prioriteringer ved få svømmetimer.

Svømmeferdigheter
Definisjoner på trygg i vann, trygg på dypet, selvstendig og svømmedyktig.

Evaluering
Hva bør evalueres og bruk av tid.

Lærere burde være flinkere til å oppdatere seg. Robert Stallman er en av pionerene i svømmeopplæring.