Lærere

Å undervise i svømming er krevende og forutsetter innsikt i sikkerhet, svømmepedagogikk og organisering. Derfor leier enkelte skoler inn instruktør for å gjøre dette arbeidet.
     For å undervise i svømming bør man ha svømmefaglig didaktikk fra Norges idrettshøyskole, Norges livredningsselskap eller Norges svømmeforbund. Svømmefaglig utdannelse (instruksjon & didaktikk) omfatter flere instruktørkurser med rundt 60 timer kurstimer tilsammen.
     Faget svømming omfatter ikke bare svømmeferdigheter, men også selvberging og livredning. Kurs og informasjon innenfor dette fagfeltet er Norges livredningsselskap ledende (kurs & litteratur).
     Fra 2017 ble lærerutdannelsen utvidet til 5 år med mestergrad. Lærerutdannelsen ble da omgjort til lektorutdannelse. Betegnelsen lærer brukes nå om de som lærer fra seg. Så lærer omfatter idag både lektorer og instruktører.