Informasjon til skoleeier (kommunen)

Svømmeundervisning er krevende. Det tar også mye ressurser fra skolen; tid, penger og personell. Den største utfordringen er kvaliteten på selve undervisningen som meget ofte er alt for dårlig. Dette fordi lærerne i svømmehallen mangler nødvendige kvalifikasjoner og erfaring. Å leie inn instruktør eller svømmepedagog er den beste løsningen.
    
På disse sidene vil vi prøve å gi skoleeier råd i hva de kan gjøre for å tilrettelegge slik at skolene kan gjennomføre svømmeundervisning på best mulig måte. Dette forutsetter at skoleeier (kommunen) kjenner til de utfordringene som skolen står overfor. Riktig organisering vil spare skolen for tid, personell og penger. Samtidig er det viktig at alt skjer i samsvar med fastsatte lover, forskrifter og instrukser som er gitt av Departementet, UDir, Fylkesmannen og kommunen.
     Det er skoleeier (kommunen) som er ansvarlig for at læreplanen gjennomføres. Dette forutsetter at kommunen gir nok ressurser til skolene. Manglende basseng, dårlig organisering og dårlig økonomisk støtte fra kommunen gjør det vanskelig for skolene å fullføre læreplanen i svømming.