Undervisning av elevene (skoleklasser)

Vi kan tilby en rekke undervisningsopplegg for enkeltelever, klasser og skoler. Programmet er i henhold til læreplanen og vi følger de instrukser som Utdanningsetaten og kommunen setter i forhold til sikkerhet. Vi har både kompetanse og erfaring som gjør at lærere og skole sparer mye tid og arbeid i både planlegging og gjennomføring av undervisningen. Vi kan ta hovedansvaret for alt eller kun ha en oppgave for å erstatte en lærer.


© Harald Gjerde

Skolesvømming for kommunen (hovedansvar)
Svømmeskolen kan tilby ansvaret for skolesvømming i kommunen. Vi gjør alt fra A til Å. Vi koordinerer og organiserer alt arbeidet. Opplæring av lærere, hjelp til undervisning av elevene, hjelp til de elevene som trenger det mest, rapportskriving, oppfølging av de elevene som ikke kommer i mål, kvalitetssikrer undervisningen, og rapportering av elevenes resultater. Vi sørger for at alt foregår iht. de lover, forskrifter, instrukser som gjelder.


© Harald Gjerde

Undervisning for skolens elever (hovedansvar)
Vi kan tilby svømmeundervisning med høy kvalitet og effektivitet for elevene på skolen. Alt fra A-Å sørger vi for. Deltar på foreldremøte, god informasjon til elever og foreldre, oppfølging av svake elever, rapportskriving og elevevaluering gjør at lærere som ikke har kunnskap eller erfaring i svømmeundervisning sparer mye tid og arbeid. Dette kan de bruke på andre fag. Vi er også fleksible og skreddersyr undervisningen etter skolens ønsker, elevenes ferdigheter og lærernes kompetanse. I motsetning til mange andre svømmeskoler blir ikke lærerens ressurser hos oss sløst ved at de sitter og ser på. Læreren blir med på planleggingen og får noe opplæring både før og under slik at læreren kan delta aktivt. Vi er unike ved at vi stiller med instruktør og samtidig integrerer dette med skolens (skoleverket) ønsker og behov. Vi er også problemløsere. Derfor oppnår vi så gode resultater. Skolen betaler en fast pris og vi gjør alt det vi kan for å finne løsninger og komme i mål.

Med 15 års erfaring med hovedansvaret for skolesvømming for 12 skoler årlig har vi utviklet en høy kompetanse og metoder som gjør undervisningen effektivt. Vi er unik da vi er de eneste i Norge som integrerer fagkunnskapen innen svømmeundervisning med hvordan skolen fungerer.


© Harald Gjerde

Støtteundervisning for de svakeste
De svakeste elevene blir i 70% av klassene oversett og får mangelfull opplæring. Vi har erfaring fr ???
     Kan også tilby spesialundervisning for handikappet (nedsatt syn, hørsel, MS, mm.) hvor de lærer hvordan å bli selvstendig på offentlige steder (bad og basseng) og klare seg alene på dypet.© Harald Gjerde

Klasseturer med bading (ute og inne)
Vi kan tilby klasseturer til svømmehall, sjøen eller et tjern og ha aktiviteter. Kan organisere alt i forhold til turen. Planleggingsmøte med lærere (organisering, sikkerhet, livredningsprøve). Turen gjennomføres iht. til de sikkerhetsinstrukser gitt av Utdanningsdirektoratet og kommunen. Vi kan tilby forskjellige aktiviteter på land og i vann hvor vi gjennomfører pensum i bl.a. kroppsøving.


© Harald Gjerde

Intensivkurs - aktivitet (ute og inne)
Utenom vanlig Vi kan tilby badevakt på arrangementer, utflukter, klassefester (i basseng), leirskole mm. både inne og ute. Kan ta ansvar for sikkerhet hvor vi setter opp alarmplan, regler og har opplæring av de lærere som skal være med.


© Harald Gjerde

Badevakt (ute og inne)
Vi har høy kompetanse som badevakt og livredder. Av erfaring har kan nevnes; badevakt i 10 år som deltidsansatt på Domus Athletica, 3 sommere som livredder på Oslos strender, vikar på ambulanse hos Oslo legevakt og sanitetsmann i kystvakta (førstegangstjeneste). Kurs og utdannelse innen sikkerhet, livredning og førstehjelp er fra Forsvaret, Røde Kors og Norges livredningsselskap.

Vi kan tilby badevakt på arrangementer, utflukter, klassefester (i basseng), leirskole mm. både inne og ute. Kan ta ansvar for sikkerhet hvor vi setter opp alarmplan, regler og har opplæring av de lærere som skal være med.


Oppdatert 4. november 2019
Skolesvømming.no
Publisert 19. november 2016