Svømmeskolen - Kurs for lærere

Kurs for lærere

Kunnskap og erfaring hos lærere i grunnskolen er meget mangelfull vedr. svømming, førstehjelp og livredning som er en del av kroppsøvingsfaget. For å undervise forsvarlig i svømming og livredning forutsetter dette kurs fra livredningsselskapet, svømmeforbundet eller høyskole som tilsvarer 00 timer undervisning og 1-2 års praksis under veiledning av instruktør.
     Vi holder oss oppdatert på hva som skjer nasjonalt og internasjonal bl.a. ved å delta på konferanser og studere hvordan andre gjennomfører sin skolesvømming. I tillegg har vi instruktør som har jobbet fulltid med skolesvømming i 15 år. Lærere vil dermed kunne få kvalitetssikret... Vi tilbyr en del faste kurs, men kan også skreddersy kurs etter skolens ønsker og behov.


© Harald Gjerde

Seminar i skolesvømming for 2. trinn (innesvømming)
Tar for seg hvordan å organisere, undervise og ivareta sikkerheten. På sikkerhet gjennomgås hvordan å forebygge uhell (organisering, observering, risikoanalyse). Grunnprinsipper i svømmepedagogikk gjennomgås og hvordan å hjelpe de svakeste samtidig som man underviser klassen. Lover & regler, læreplan og obligatoriske deløvelser gjennomgås også. I den praktiske delen i basseng lærer deltagerne hvordan å bli fortrolig med vannet og hvordan vannets egenskaper kan brukes til vår fordel. Teknikker i dykking, ilandføring og svømming gjennomgås før livredningsprøven gjennomføres. I tillegg vises hvordan å kunne undervise 30 elever, hjelpe de svakeste og ivareta sikkerhet ved å være kun en voksen lærer tilstede.
     Seminaret varer 8 timer, hvor 2 timer er i basseng. HLR og livredningsprøve er inkludert. Kursdeltagere får tykk kompendie med mye nyttig informason om skolesvømming. Kurset er i samsvar med L2020.

Mer informasjon© Harald Gjerde

Seminar i skolesvømming for 4. og 7. trinn (innesvømming)
Tar for seg hvordan å organisere, undervise og ivareta sikkerheten. På sikkerhet gjennomgås hvordan å forebygge uhell (organisering, observering, risikoanalyse). Grunnprinsipper i svømmepedagogikk gjennomgås og hvordan å hjelpe de svakeste samtidig som man underviser klassen. Lover & regler, læreplan og obligatoriske deløvelser gjennomgås også. I den praktiske delen i basseng lærer deltagerne hvordan å bli fortrolig med vannet og hvordan vannets egenskaper kan brukes til vår fordel. Teknikker i dykking, ilandføring og svømming gjennomgås før livredningsprøven gjennomføres. I tillegg vises hvordan å kunne undervise 30 elever, hjelpe de svakeste og ivareta sikkerhet ved å være kun en voksen lærer tilstede.
     Seminaret varer 8 timer, hvor 2 timer er i basseng. HLR og livredningsprøve er inkludert. Kursdeltagere får tykk kompendie med mye nyttig informason om skolesvømming. Kurset er i samsvar med L2020.

Mer informasjon


© Harald Gjerde

Seminar i skolesvømming for 10. trinn (utesvømming)
Tar for seg hvordan å organisere, undervise og ivareta sikkerheten. På sikkerhet gjennomgås hvordan å forebygge uhell (organisering, observering, risikoanalyse). Grunnprinsipper i svømmepedagogikk gjennomgås og hvordan å hjelpe de svakeste samtidig som man underviser klassen. Lover & regler, læreplan og obligatoriske deløvelser gjennomgås også. I den praktiske delen i basseng lærer deltagerne hvordan å bli fortrolig med vannet og hvordan vannets egenskaper kan brukes til vår fordel. Teknikker i dykking, ilandføring og svømming gjennomgås før livredningsprøven gjennomføres. I tillegg vises hvordan å kunne undervise 30 elever, hjelpe de svakeste og ivareta sikkerhet ved å være kun en voksen lærer tilstede.
     Seminaret varer 8 timer, hvor 2 timer er i basseng. HLR og livredningsprøve er inkludert. Kursdeltagere får tykk kompendie med mye nyttig informason om skolesvømming. Kurset er i samsvar med L2020.

Mer informasjon


© Harald Gjerde

Livredningsprøve
Kurset omfatter HLR, bruk av forlenget arm, alarmplan, observering, redning og organisering. I vannet lærer deltagerne forskjellig måter å ilandføre og dykke. Holdes etter behov, med minimum 5 deltagere. Kurset er i samsvar med retningslinjene gitt av Utdanningsdirektoratet (2015) og Norsk førstehjelpsråd.
     Kurset varer 3 timer, hvorav 2 timer i basseng.

Mer informasjon


© Harald Gjerde

Skolesvømming for lærere (utdanning)
Dette er det eneste kurset i Norge som gir lærere opplæring i skolesvømming. Kurset går over 4-dager og med 30 timer undervisning. Kurset omfatter organisering, svømmepedagogikk, hvordan å fange opp de svakeste. Hensikten er å gi lærere opplæring i hvordan å gi kvalitetsmessig undervisning på en effektiv måte. Kursdeltagerne får egen lærebok i skolesvømming på 150 sider.
     Kurset består hovedsakelig av teori. Det er satt av 4 timer i basseng med gjennomgang av progressive øvelser for elevene.

Mer informasjon


Oppdatert 4. november 2019
Skolesvømming.no
Publisert 19. november 2016